پوش نوتیفیکیشن موبایل

با استفاده از پوش نوتیفیکیشن ها میتوانید، تعامل خود را با کاربران اپلیکیشن خود تقویت کنید. ابزارهای ارسال پوش نوتیفیکیشن بسیارسی وجود دارد که بازاریاب ها می توانند از ان استفاده کنند، اما سگمنتینو به شما اجازه خواهد داد تا پیام مناسب را به فرد مناسب و در زمان مناسب ارسال کنید. همچنین میتوانید بر اساس رفتار کاربر و با استفاده از مرکز اتوماسیون سگمنتینو نوتیفیکیشن ها را مدیریت نمایید.

Arabic
Turkish